• English
  • Ελληνικά

+357-26923951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΑΦΟΥ (ΣΑΠΑ)
 /  Νέα / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΑΦΟΥ (ΣΑΠΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΑΦΟΥ (ΣΑΠΑ)

Αγαπητοί κάτοικοι  της Κοινότητας και Ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στη Κοινότητα,

Με αφορμή των χρεώσεων των Αποχετευτικών Τελών του Σ.Α.ΠΑγια το 2020 θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε   σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.ΠΑ  και τις ενέργειες του Κοινοτικού Συμβουλίου για ακύρωση της απόφασης ,

Το ΣΑΠΑ επιβάλλει τα πιο κάτω Τέλη:

Α) Τέλος  Χρήσης. Επιβάλλεται κάθε τρίμηνο στους τόνους κατανάλωσης νερού  στο  λογαριασμό υδατοπρομήθειας με 50σεντ τον τόνο. Επιβάλλεται είτε η οικία είναι συνδεδεμένη με το αποχετευτικό σύστημα είτε όχι.

Β) Αποχετευτικό Τέλος. Επιβάλλεται ετήσιο Τέλοςστην  Εκτιμημένη αξία του Κτηματολογίου του 2018  στο σύνολο των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην οικιστική ζώνη (οικίες , οικόπεδα ή τεμάχια γης)

Γ) Αποχετευτικό Τέλος Όμβριων Υδάτων. Επιβάλλεται ετήσιο Τέλος στην Εκτιμημένη  αξία του Κτηματολογίου του 2018 στο σύνολο των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην οικιστική ζώνη (οικίες , οικόπεδα ή τεμάχια γης).

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Αποχετευτικό Τέλος.

Με απόφαση του Συμβουλίου του ΣΑΠΑτην 5ην Οκτωβρίου 2020 και με διαφωνία του Κοινοτάρχη Κονιών το ΣΑΠΑ επέβαλε Αποχετευτικό Τέλος 0.51της χιλίοιςστα Μέλη του Σ.Α.ΠΑ και αυξημένο Τέλος στη Κοινότητα Κονιών κατά τη 0.34 της χιλίοις δηλαδή 0.85 της χιλίοις.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών  έχει  προβεί σε προσφυγή στο Ανώτατο για να προσβάλει την απόφαση του ΣΑΠΑ.

Γιατί αυτή η διαφορά:

Το ΣΑΠΑ  επειδή αδυνατεί να επιβάλει το Τέλος Χρήσης, δηλαδή  50σενττον τόνο  στους λογαριασμούς της υδατοπρομήθειας  του κάθε καταναλωτή κάθε τρίμηνο, αποφάσισε για να το εισπράξει να επιβάλει επιπρόσθετη  αύξηση στο Αποχετευτικό Τέλος κατά 0.34 της χιλίοις σε  όλους τους ιδιοκτήτες  ακίνητης περιουσίας είτε είναι οικίες ή οικόπεδα ή τεμάχια γης σε οικιστικές ζώνες  σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές του ΣΑΠΑ.

Με αυτή την μέθοδο το ΣΑΠΑ εισπράττει όχι μόνο από τις οικίες που είναι συνδεδεμένες ή όχι αλλά εισπράττει και από τα οικόπεδα και από τα οικιστικά τεμάχια και από το κοιμητήριο, αυξημένο Αποχετευτικό Τέλος κατά 0.34 της χιλίοις.

Το 2019 πάλι υπήρξε ψηλότερο Τέλος και σε άλλες περιοχές του Σ.Α.ΠΑ

 Γιατί αδυνατεί το ΣΑΠΑ να επιβάλει το Τέλος Χρήσης:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο  δεν υπέγραψε Σύμβαση  με τον Σ.Α.ΠΑ  και δεν έχει οιανδήποτε συμβατική υποχρέωση  και ούτε είναι υποχρεωμένο από οιονδήποτε νομοθεσία να παρέχει στοιχεία της υδοτοπρομήθειας του κάθε καταναλωτή προς τον Σ.Α.ΠΑ για να επιβάλλει το Τέλος Χρήσης.

Δεν υπογράφεται  Σύμβασης επειδή το Σ.Α.ΠΑ δεν αντιμετωπίζει τη Κοινότητα Κονιών ως ισότιμο Μέλος καθότι υπάρχει το αίτημα μας  από το 2015 για αποκατάσταση των ζημιών στους δρόμους που έγιναν κατά την εκτέλεση των έργων του Αποχετευτικού συστήματος  από τους δικούς του εργολάβους,  που όλοι μας  βιώνουμε την ταλαιπωρία με τις καθιζήσεις στους δρόμους και τις ζημιές στο δίκτυο της υδατοπρομήθειας  χωρίς το ΣΑΠΑ να ανταποκρίνεται ως το επιβάλλει το Άρθρο  19 του Περι Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος.

Ειδική μνεία έχει γίνει και από την Επίτροπο Διοικήσεως αλλά δυστυχώς καμία ανταπόκρισης.

Ο παρακάτω πίνακας αποδεικνύει  ότι η Κοινότητα μας δεν αντιμετωπίζεται ως ισότιμο Μέλος με τις ασφαλτοστρώσεις που έγιναν από το Σ.Α.ΠΑ σε άλλες περιφέρειες του ΣΑΠΑ.

Χλώρακα €820.000,00 (5,000μ)
Γεροσκήπου €200.000,00 (2,000μ)
Έμπα €150.000,00 (1,500μ)
Κισσόνεργα €140.000,00 (1,000μ)

 

Υποχρεώσεις του Σ.Α.ΠΑ για επιδιόρθωση των δρόμων της Κοινότητας από την εκτέλεση  του Αποχετευτικού  συστήματος

Το Σ.Α.ΠΑ δεν προχωρεί στην επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση των δρόμων ως έχει υποχρέωση καθότι  ήταν δικοί του οι εργολάβοι που εκτελούσαν το Αποχετευτικό Σύστημα όπως προβλέπει ο Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος  Άρθρο 19. Αυτή είναι και η θέση της Επιτρόπου  Διοικήσεως.

Η θέση του Σ.Α.ΠΑείναι  ότι πρέπει να περιμένουμε να εκδικαστούν οι υποθέσεις με τους εργολάβους και όταν αποζημιωθεί το Σ.Α.ΠΑ  τότε μόνο θα γίνουν οι εργασίες στους δρόμους. Επίσης δε ότι  σε περίπτωση που δεν κερδηθούν οι δίκες, τότε καμία επιδιόρθωση θα γίνει στους δρόμους.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι δρόμοι θα παραμείνουνως έχουν και με τα χρόνια θα μιλούμε για δρόμους αδιάβατους.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε!!

 

Ασφαλτοστρώσεις  με έξοδα του Κοινοτικού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί  με τις θέσεις του Σ.Α.ΠΑ και  έχει προχωρήσει

στην  ασφαλτόστρωση δρόμων διαθέτοντας  ποσά πέραν των €350.000 από τα Ταμεία του Συμβουλίου για ασφαλτοστρώσεις και ακόμα δενέχουμε καλύψει όλη την Κοινότητα.

Αυτά τα λεφτά είναι από τους φορολογούμενους και τώρα το Σ.Α.ΠΑ ζητά να παίρνει με υπερχρεώσεις τα λεφτά των φορολογουμένων για να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα του, να αγοράζει κτήρια, και δεν προχωρεί στην επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση των δρόμων ως έχει υποχρέωση.

Δυστυχώς οι οικιστικές αναπτύξεις στην Κοινότητα έχουν μειωθεί αρκετά με αποτέλεσμα τα έσοδα της Κοινότητας από τις άδειες διαχωρισμού οικόπεδων και αδειών οικοδομής  να μειώνονται.

Το Κοινοτικό  Συμβούλιο  δεν θα ήταν ευτυχές να αναγκαστεί μελλοντικά  να  συζητά για αυξήσεις στις φορολογίες για να δημιουργήσει  αποθεματικά  για να συνεχίσει  να  ασφαλτοστρώνει  τους δρόμους.

 

Υπάρχει  τρόπος το Σ.Α.ΠΑ να εισπράττει το Τέλος Χρήσης από τους καταναλωτές.

Υπήρξαν δύο εισηγήσεις από τον Κοινοτάρχη προς  το Σ.Α.ΠΑ:

1)Όπως  υπάλληλοι του Σ.Α.ΠΑ θα μπορούσαν να   καταγράφουν την υδατοπρομήθεια  για να  μπορεί  να επιβάλλει  το Τέλος Χρήσης στους καταναλωτές.  Επειδή το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και πληρώνει για την καταγραφή  της υδοτοπρομήθειας, πρότεινε στο ΣΑΠΑ να του καταβάλλει  τα έξοδα  για την καταγραφή της υδατοπρομήθειας  και να προβαίνει το Σ.Α.ΠΑ  στην χρέωση του Τέλους Χρήσης και να δίνουν τα στοιχεία στο Κοινοτικό Συμβούλιο για  την χρέωση του λογαριασμού της υδατοπρομήθειας, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται καμία ενέργεια  και βρίσκουν την λύση των υπερχρεώσεων.

2)  Επειδή  δεν υπήρξε πρόθεση του Σ.Α.ΠΑ να καταγράφει την υδατοπρομήθεια, έγινε δεύτερη εισήγησης από το Κοινοτάρχη  ότι θα  μπορούσαν οι Λειτουργοί του Σ.Α.ΠΑ  να αναγνωρίσουν  τα τεμάχια όπου υπάρχουν κατοικίες μέσω του διαδικτύου (ΠΎΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ) και από το  αρχείο του Κτηματολογίου που διατηρεί το Σ.Α.ΠΑ.

Έτσι η απόφαση  για αυξημένο Τέλος  Χρήσης θα ήταν μόνο για τα τεμάχια πού είναι κτισμένη οικία αντί να χρεώνει τα κενά οικόπεδα.

Σίγουρα αυτή η απόφαση του Συμβουλίου του Σ.Α.ΠΑ μας λυπεί αλλά δυστυχώς η Κοινότητα μας εκπροσωπείται μόνο με μία ψήφο  και έτσι έχουμε προβεί σε Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για ακύρωση της απόφασης  του Σ.Α.ΠΑ.

Βάσει της  Νομοθεσίας καμία άλλη διαδικασία ή ένστασης δεν  μπορεί να γίνει εναντίον της  απόφασης του Σ.Α.ΠΑ  και οι φορολογούμενοι θα είναι καλύτερα να πληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021 για να μην επιβαρυνθούν με 5%  και με την πάροδο τεσσάρων μηνών   επί πλέον 10%.

Η πληρωμή  να συνοδεύεται με επιστολή επιφύλαξης των δικαιωμάτων.

Θα σύστηνα όπως αποσταλεί από τους Φορολογούμενους, επιστολή προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   για δυσμενή διάκριση.

Οι ενέργειες μας  έχουν γνώμονα το κοινό συμφέρον  και έχουμε προβεί με  Προσφυγή  στο Ανώτατο Δικαστήριο για ακύρωση της άδικης  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.ΠΑ.

 

 

Με εκτίμηση και σεβασμό

 

Κυριάκος Κυριάκου

Κοινοτάρχης Κονιών

Καλώς ήρθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών.. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό μας, το κοινοτικό συμβούλιο, επίσημες  ανακοινώσεις και τα τελευταία μας νέα. Επίσης  παρακαλούμε όπως ελευθέρα επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε επιπλέον  πληροφορίες χρειαστείτε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίου Ιακώβου 1,
Κονία 8300 ,Πάφος
Κύπρος

Τηλ: 26923951
Email: info@konia.org.cy